Metodinė medžiaga

Kaip naudotis atnaujinta skaitmenine mokymo priemone „Technologijos 5–10 klasėms“

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2023-05-23

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Nacionalinė švietimo agentūra, įvertinusi SMP „Technologijos 5–10 klasėms“ atskirų temų atitiktį atnaujintai Technologijų bendrajai programai ir vykdydama ES struktūrinių fondų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) atnaujino ir papildė priemonės turinį.

Atnaujinus SMP „Technologijos 5–10 klasėms“ parengtos ir naudojimui pateikiamos rekomendacijos, kuriose aprašoma priemonės sandara ir turinio struktūra, pateiktas vienos temos pamokų plano pavyzdys, interaktyvus sąrašas.