Metodinė medžiaga

Metodinės rekomendacijos apie smurto ir patyčių prevenciją

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2023-04-27

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Metodinės rekomendacijos naudingos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams tiek vykdant smurto ir patyčių prevenciją, tiek reaguojant į netinkamus vaiko elgesio atvejus. Knygoje didelis dėmesys skiriamas tarpasmeniniam smurtui tarp vaikų, o ypač vienai jos formai – patyčioms.

Medžiagoje pateikiama smurto ir patyčių samprata, pristatoma smurto ir patyčių raiška: priežastys, formos, pasekmės. Antrasis skyrius skirtas smurto ir patyčių intervencijai ugdymo įstaigoje bei pagalbos teikimui. Trečiajame skyriuje pateikiami prevencinių užsiėmimų, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo pavyzdžiai.

Leidinį parengė dr. Ilona Klanienė, dr. Regina Saveljeva, dr. Rasa Skališienė, Vaida Stupurienė ir Dalia Žičkienė. Išleistos įgyvendinant projektą „Peda gogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.2.2-ES FA-V-707-02-000).