Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Pateiktys „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Projektas ,,Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ yra skirtas 9 – 10 (IX – X gimnazijos) klasių mokytojams, dirbsiantiems pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą.

Projekto medžiaga suskirstyta į penkias dalis – prozos, poezijos, komedijų, tragedijų, filmų analizę ir interpretaciją. Kiekvieną metodinę dalį sudaro trys elementai: pateiktis, filmuota medžiaga, priedai (analizės fragmentas, teksto suvokimas ar pamokos planas).

Medžiagos autorė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Onutė Baumilienė, 2022 m.