Metodinė medžiaga

SMP rinkinio „EduSensus“: metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Metodinėse rekomendacijose pateikiamos bendrosios rekomendacijos naudojantis SMP ugdymo procese, aprašomos rinkinio „EduSensus“ galimybės, pateikiamos praktinės patirtys naudojant rinkinio priemones logopedo darbe. Praktinėmis patirtimis dalinasi Eglė Račienė, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos logopedė ir Edita Ruckienė, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė.

SMP rinkinys „EduSensus“ - skirtas ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, intelekto, autizmo spektro sutrikimų, sulėtėjusią raidą, taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikų tipinei raidai ugdyti. Rinkinį sudaro penkios dalys, sudarytos pagal ugdymo tikslus. Visas šis SMP rinkinys parengtas remiantis atnaujintų (2022) bendrųjų programų nuostatomis.

Priemonių rinkinį parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendinant ESF projektą Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), 2022 m.