Metodinė medžiaga

Leidinys „Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio pritaikymui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinyje pateikiama siūlymų, kaip dirbti su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais pradinio ugdymo mokiniais, įskaitant gabių vaikų, atvykusių iš užsienio vaikų, mokinių, turinčių įvairių kalbinių poreikių bei mokymosi sutrikimų, ugdymą. Mokytojai gali susipažinti su pradinio ugdymo informatikos gebėjimų integruoto ugdymo pavyzdžiais ir su skaitmeninių ir neskaitmeninių mokymosi priemonių, tinkamų specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams, apžvalga. Leidinyje priemonės suskirstytos pagal pasiekimų sritis ir mokinių amžių.

Medžiaga parengta įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“. 2022 m.