Metodinė medžiaga

Leidinys „Pradinio ugdymo informatikos programos ugdymo gairės“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinyje aprašoma galima pradinio ugdymo informatikos ir kitų dalykų integracija: nurodomos mokymosi temos, pateikiama pradinio ugdymo informatikos ilgalaikių planų (nurodant galimas veiklas, integracijos ryšius, reikalingas priemones) pavyzdžių kiekvieniems mokymosi metams, taip pat pradinio ugdymo informatikos pasiekimų lygius iliustruojančių pavyzdžių.

Leidinyje gausu kiekvienos pasiekimų srities užduočių mokiniams, taip pat pateikiama mokinių atliktų užduočių, demonstruojančių skirtingus pasiekimų lygius, pavyzdžių.

Medžiaga parengta įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“. 2022 m.