Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga integraliam gamtamoksliniam ugdymui 5–8 klasėse

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Metodinėje medžiagoje pateikti ilgalaikių planų, veiklos planų ir užduočių skirtingiems pasiekimų lygiams pavyzdžiai. Medžiaga skirta mokykloms, pasirinkusioms 5–8 klasėse dirbti pagal Gamtos mokslų bendrąją programą (2022), tačiau gali būti naudinga ir kitoms mokykloms, kuriose 7–8 klasėse bus mokomasi atskirų biologijos, chemijos ir fizikos dalykų.

Medžiaga parengta pagal mokytojų, išbandžiusių Integruoto gamtos mokslų kurso programą (2015), pateiktą informaciją. Rengėjai: Vytautas Kavaliauskas, doc. dr. Aušra Kynienė, doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, doc. dr. Asta Meškauskienė, dr. Grita Skujienė, doc. dr. Rimantas Vaitkus.

ESF projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (per.nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).