Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencijos tobulinimas“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinio tikslas – plėtoti bendrojo ugdymo mokytojų žinias, supratimą apie organizacijos tobulinimą ir pokyčių valdymą; suteikiant teorinių žinių ir praktinių pavyzdžių stiprinti motyvacijai ir pasiryžimui praktiškai taikyti organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetenciją.

Leidinyje atskleista mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymosi svarba, pateikta organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencijos samprata, jos svarba ir pritaikomumas praktikoje. Sudarytos galimybės mokytojams remiantis pateiktais pavyzdžiais ir rekomendacijomis patiems atrasti naujas žinias apie organizacijos tobulinimą. pateikti įsivertinimo įrankiai ir rekomendacijos, kaip būtų galima išbandyti ir praktiškai taikyti savo organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetenciją.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 -02-0001). NŠA, 2022 m.