Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinio tikslas – skatinti bendrojo ugdymo mokytojus nuolat įsivertinti bei tobulinti savo profesinį pasirengimą ir profesinę veiklą gilinant bei plečiant bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetenciją.

Leidinyje pateikiamos įv. teorinės įžvalgos, pristatomi įv. ugdymo turinio įgyvendinimo būdai ir formos, pateikiama susistemintų galimų bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos įsivertinimo ir gilinimo formų, metodų pavyzdžių, praktinių įrankių, patarimų. Leidinyje mokytojas ras metodines rekomendacijas ir pavyzdžius kaip palengvinti pasiruošimą profesinėms veikloms, skirtoms mokinių bendražmogiškoms vertybės auginti ir bendrakultūriniam bei pilietiniam pažinimui ugdyti.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 -02-0001). NŠA, 2022 m.