Metodinė medžiaga

Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos paketas, padedantis mokyklų vadovams sklandžiau įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2022-09-05

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos 8 modulių paketas, kuriuo galima naudotis visose Lietuvos mokyklose, siekiant padėti mokyklų vadovams ir mokytojams sėkmingiau diegti atnaujintą ugdymo turinį mokyklose. Moduliai: 1. Įvadas į mokymo ir mokymosi lyderystės mokymus. 2. Strateginis planavimas, stebėsena ir vertinimas. 3. Vadovavimas mokymui ir mokymuisi. 1 dalis. Ugdymo programa. 4. Vadovavimas mokymui ir mokymuisi. 2 dalis. Pedagogika. 5. Koučingas ir mentorystė. 6. Skaitmeninis raštingumas ir mišrusis mokymasis. 7. Bendradarbiavimas ir partnerystė. 8. Vadovavimas ir pokyčių valdymas įgyvendinant ugdymo turinio reformą.

Medžiaga parengta 2020–2022 m. įgyvendinant projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“.

Medžiaga pasiekiama https://drive.google.com/file/d/15oqgs4A4JL5830_aYQTKQxCOXS7ZEhJS/view