Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinio tikslas – motyvuoti bendrojo ugdymo mokytojus tobulinti savo profesinį pasirengimą ir profesinę veiklą, praplečiant jų galimybes gilinti savo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.

Leidinio turiniu siekiama aprėpti visą platų mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo uždavinių spektrą. Kiekviena leidinio dalys yra siejama su metodiniu filmu, papildant ir iliustruojant vienam kitą.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715 -02-0001). NŠA, 2022 m.