Metodinė medžiaga

Plakatų smurto prevencijos tema praktinio taikymo rekomendacijos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams. (4-6 m.)

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2022-05-31

Nuoroda į dokumentą

Anotacija


Pateikiamos plakatų smurto prevencijos tema praktinio taikymo rekomendacijos, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams (tinka dirbantiems su 4–6 metų vaikais).

Šią prevencinę priemonę sudaro dvi dalys: 4 plakatai apie atskiras smurto formas (fizinį smurtą, psichologinį smurtą, seksualinį smurtą ir nepriežiūrą) (1 priedas) bei rekomendacijos praktiniam šių plakatų taikymui. Rekomendacijose yra pateikti pasiūlymai, kaip vaikams pristatyti ir aptarti plakatus bei pateiktos aštuonios plakatus papildančios užduotys. Vienos smurto formos pristatymui ir aptarimui yra skirtas 1 plakatas ir 2 užduotys. Tiek plakatų pristatymui, tiek užduočių atlikimui yra parengtos istorijos, kurias galite perskaityti ir aptarti su vaikais.

Medžiagą parengė Nacionalinės švietimo agentūra, 2020 m.