Metodinė medžiaga

Rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2022-05-25

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Rekomendacijose pateikiami kriterijai, kurie padės pedagogams, tėvams, globėjams ir visiems, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pasirinkti tinkamas specialiąsias mokymo priemones (SMP).

Bendrojoje dalyje išdėstyti kriterijai apibūdina SPM, kurios tinka įvairių sutrikimų turintiems mokiniams. Kriterijai pateikiami pagal sutrikimų grupes.

Rekomendacijas parengė Nacionalinė švietimo agentūra.