Metodinė medžiaga

Medžiaga klasės valandėlei prekybos žmonėmis prevencijos tema (9-12 kl.)

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Prekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė yra laikoma pasaulyje labiausiai paplitusiu nusikaltimu, nuo kurio kasdien kenčia milijonai vyrų, moterų ir vaikų. Išnaudojimas darbe yra bene dažniausia gyventojus paveikianti prekybos žmonėmis forma, ir žmonės jos dažnai neatpažįsta, todėl ypač svarbi diskusija su mokiniais šia tema. Ekspertai nurodo, kad vienas svarbiausių prekybos žmonėmis prevencijos veiksnių – švietimas, tad svarbu mokyti vaikus atpažinti galimos rizikos ženklus, tinkamai reaguoti, saugiai elgtis.

Rekomendacijose pateikiamas užsiėmimo aprašymo planas, nuorodos į rekomenduojamą vaizdo medžiagą, rekomendacijos dėl vaizdo filmukų pristatymo, galima klausimui diskusijoms su mokiniais, naudingos nuorodos ir sąvokos, bei kt. papildoma ir su tema susijusi medžiaga.

Medžiaga parengta įgyvendinant NŠA projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (per. Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001).