Metodinė medžiaga

Metodinė priemonė „Ugdymo karjerai metodika „Praktikumai mokiniams“

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2022-05-06

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Ši metodika skirta mokinių matematinio mąstymo kompetencijos ugdymui mokymosi ir ateities karjeros ugdymo kontekstuose. Sistemingas metodikos taikymas turi įtakos sėkmingesniam vaikų ateities karjeros pasirinkimui bei mokymosi pažangai.

Parengta metodika yra orientuota į situacijų analizę, mokinių savistabą bei refleksijas. Organizuojant veiklas mokiniai mokysis vieni iš kitų, pateikdami problemines situacijas, su kuriomis susiduria planuodami savo ateities karjerą. Mokiniai mokysis identifikuoti ir įvardinti problemas, nustatys problemų priežastis, veiksnius, darančius joms įtaką, įsigalins savarankiškai spręsti problemas bei priimti teisingus sprendimus. Perspektyvoje mokiniams susiformuos įprotis ir gebėjimai spręsti problemas iš karto

Medžiaga parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060).