Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo mokytojams. Lituanistinio švietimo integruotos programos ikimokyklinio ugdymo dalis 3-5 metų vaikams.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Mokymo medžiaga sudaryta pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, skirta 3-5 metų vaikams, kurie tik pradeda mokytis kalbėti, klausyti, pažinti ir atlikti veiksmus.

Mokytojai, dirbantys su pradedančiais mokytis lietuvių kalbos, čia gali rasti 17 sociakultūrinių temų, kuriose integruojama lietuvių kalba, kultūra, istorija.
Medžiagą parengė: Vilma Vilkytė – Žemaitaitienė, Asta Kulikauskaitė, Rasa Paulavičienė, Justina Valterė. NŠA, ŠMSM.