Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo mokytojams. Lituanistinio švietimo integruotos programos ikimokyklinio ugdymo dalis 2-3 metų vaikams.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Mokymo medžiaga sudaryta pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, skirtą 2-3 metų vaikams, kurie tik pradeda mokytis kalbėti, klausyti, pažinti ir atlikti veiksmus.

Mokytojai, dirbantys su pradedančiais mokytis lietuvių kalbos, čia gali rasti 17 sociakultūrinių temų, kuriose integruojama lietuvių kalba, kultūra, istorija.

Veiklos orientuotas į ugdytinio žodyno plėtojimą ir vartojimą, taisyklingą tartį ir artikuliaciją, trumpo skaitomo teksto supratimą ir kūrybinių užduočių atlikimą / lavinamuosius žaidimus. Taip pat į tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, darbą porose ir grupėse. Rekomenduojamos veiklos vyksta ne ilgiau nei 10-20 minučių.

Medžiagą parengė: Greta Botyriūtė-Skiotienė, Rūta Keršienė, Vilma Kybartaitė-Ramella Paia, Justina Valterė. NŠA, ŠMSM.