Metodinė medžiaga

Patarimai tėvams. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas. Patarimai tinkami ir pedagogams.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šiame leidinyje pateikiama informacija kaip auginant įvairiapusių sutrikimų turintį vaiką, itin svarbu pasirūpinti savimi ir šeima.

Leidinį parengė Renata Greimaitė, Austė Černiauskienė, Loreta Grikainienė. Vilnius, 2022 m. Parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.