Metodinė medžiaga

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius. Patarimai tinkami ir pedagogams.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinyje pateikiami konkretūs būdai ir strategijos, kaip efektyviau bendrauti su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, apibūdinami pagrindiniai komunikaciniai įgūdžiai. Pateikta medžiaga padės geriau suprasti, kokius socialinius ir komunikacinius vaikų įgūdžius reikėtų ugdyti, leis sėkmingiau įtraukti vaikus ir suteiks abipusį bendravimo malonumą.

Leidinį parengė Loreta Grikainienė. Vilnius, 2022 m. Parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.