Metodinė medžiaga

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šis leidinys padės švietimo įstaigų bendruomenėms taikyti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos principus, aktyvius ir prevencinius veiklos metodus, pasireiškiant probleminiam mokinių elgesiui. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema (angl. Positive Behavioral Interventions Supports, toliau – PEPIS) siūlo aktyvų ir prevencinį veiklos metodą, kai pagrindinis dėmesys skiriamas mokyklos socialinio klimato kaitai.

Leidinį parengė Renata Greimaitė. Vilnius, 2022 m. Parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.