Metodinė medžiaga

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šiame leidinyje pateikiama informacija kaip kuo anksčiau, t. y. kai elgesio problemos dar stipriai nepasireiškia, įtraukti prevencines veiklas ir praktikas į ugdymo procesą, tuo didesnė tikimybė, kad išvengsime nepageidaujamo elgesio apraiškų arba sumažinsime jų intensyvumą. Ir kaip svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad elgesio problemoms spręsti būtina pasitelkti ir taikyti moksliškai pagrįstas praktikas, metodus bei kurti tokias mokymosi aplinkas, kuriose nepasireikštų netinkamas mokinių elgesys.

Leidinį parengė Renata Greimaitė. Vilnius, 2022 m. Parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.