Metodinė medžiaga

Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinyje pateikiama informacija, į kokius aspektus reiktų atkreipti dėmesį, kurie sudarytų palankesnes sąlygas tėvams lengviau rasti į vaiką orientuotus problemų sprendimus, padėtų kurti teigiamą tarpusavio ryšį. Tokiame bendradarbiavimo procese labai svarbus abiejų pusių įsitraukimas, atsakomybės prisiėmimas ir geriausių vaiko interesų siekis. Šis leidinys padės jums ne tik būti partneriais, kurie siekia bendro tikslo, bet ir džiaugtis mažiausiais teigiamais pokyčiais.

Leidinį parengė Jolanta Laukaitienė. Vilnius, 2022 m. Parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.