Metodinė medžiaga

Lituanistinio švietimo integruota programa

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Programos tikslas – padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti, išsaugoti tautinį tapatumą, ugdytis pilietiškumą, susipažinti su valstybės istorija ir kultūra. Programa gali būti taikoma siekiant pasirengti grįžimui ar atvykimui į mokyklas Lietuvoje.

Programa apima ugdymą nuo dvejų iki šešiolikos metų. Programą sudaro 4 susijusios dalys pagal ugdymo pakopas: ikimokyklinio ugdymo dalis, priešmokyklinio ugdymo dalis, pradinio ugdymo dalis ir pagrindinio ugdymo dalis. Programoje yra integruojamas lietuvių kalbos ir socialinis ugdymas.

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715. Programą parengė Doc. dr. Zita Nauckūnaitė, Lietuvių kalbos institutas, Dr. Justinas Dementavičius, Vilniaus universitetas, Ida Juraitienė, švietimo ekspertė, Šarūnas Gerulaitis, Nacionalinė švietimo agentūra.