Metodinė medžiaga

Priedai knygelėms iki trejų metų: „Judantys laiptai“, „Aš“ pasaulis“, „Korys“. Medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Žaismė ir atradimai.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Pateikiami priedai knygelėms iki trejų metų „Judantys laiptai“, „Aš“ pasaulis“, „Korys“. Leidiniai vaikams yra dalis „Žaismė ir atradimai“ rekomendacijų, skirtų ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Visą rekomendacijų „Žaismė ir atradimai“ medžiagą saugykloje galima rasti suvedus paieškoje raktinį žodį „žaismė ir atradimai“.

Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ paskirtis yra padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014). Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogui į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Medžiaga parengta ir išleista įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“. Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdė Nacionalinė švietimo agentūra. 2021 m.