Metodinė medžiaga

Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Medžiaga parengta remiantis moksliniais tyrimais, atliktais įgyvendinant LMT projektą „Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas“. Projektą bendrai finansuoja Europos Komisija pagal sutartį su Lietuvos Mokslo Taryba, Sutarties numeris S-DNR-21-09.

Šis tyrimas yra skirtas mokinių patiriamų emocinių ir edukacinių sunkumų mišrioje, kontaktinėje ir nuotolinėje mokymosi aplinkoje, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą COVID-19 sąlygomis, įveikos būdų ir mokinių pasiekimų gerinimo analizei. Atliekant mokslinį tyrimą, buvo modeliuojami ir pasiūlomi įrodymais pagrįsti emocinės bei edukacinės aplinkos kūrimo variantai, lemiantys visavertį ugdymo prieinamumą visiems mokiniams įprastomis, COVID-19 ar kitomis ekstremaliomis sąlygomis.

Rekomendacijas parengė VDU Švietimo akademijos mokslininkų grupė, vadovaujama prof. dr. Alvyros Galkienės.