Metodinė medžiaga

I ir II leidiniai „Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui“ (dalis priemonių rinkinio „Patirčių erdvės“)

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2022-01-07

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Patarimų rinkiniai – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Projektinės veiklos rinkinius sudaro du leidiniai – vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir priedai. Abiejuose leidiniuose visos kompetencijos atspindimos proporcingai ir siekiama sistemingai aprėpti daugumą priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytų vaikų pasiekimų.

Medžiagą parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Inovacijos vaikų darželyje“.2021 m.