Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Metodinis leidinys aktualus, nes gebėjimas valdyti informaciją ir kokybiškai komunikuoti yra laikomas viena svarbiausių XXI amžiaus kompetencijų. Komunikacijos valdymas tampa vis labiau priklausomas nuo technologijų.

Metodinio leidinio tikslas – suteikti bendrojo ugdymo mokytojams informacijos, metodinių rekomendacijų, kaip įsivertinti, ugdytis, nuolat tobulinti komunikacijos ir informacijos valdymo kompetenciją. Šis leidinys veda į įvairiapusiškos komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos pažinimą, savo veiksmų analizę, kompetencijos tobulinimo žingsnių planavimą, įgyvendinimą, refleksiją. Leidinyje siūloma atlikti praktines veiklas, bei „dekonstruoti“ nusistovėjusius mitus apie komunikaciją ir informaciją, atlikti gilesnį tobulinimosi darbą savarankiškos veiklos skiltyje.

Metodinis leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, 2021 m.