Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys - rekomendacijos „Inovacijų išbandymas mokyklose“ (2 rinkinys)

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Inovacijų išbandymas vykdytas septyniose ugdymo srityse: kalbų, matematikos ir IT, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinio ir dorinio ugdymo, menų ir technologijų, pradinio ugdymo, specialiojo ugdymo. Inovacijų išbandymo rezultatai pateikti priemonių rinkiniuose. Pridėtas metodinis leidinys, tai priemonių rinkinys 2, kurį sudaro: * rekomendacijos ir gairės tolesniam inovacijų taikymui, * mokytojų kompetencijų tobulinimas.

Metodinėje priemonėje aprašytos metodinės rekomendacijos pagal inovacijos taikymo ugdymo procese sritį ir apžvelgiamas mokytojų kompetencijų tobulinimas inovacijų išbandymo metu.

Metodinė priemonė parengta įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, 2020 m.