Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas“

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokiniai atlieka įvairius tiriamuosius darbus, dėl šios priežasties mokytojai, vadovaujantys mokiniams rengiant tiriamojo pobūdžio darbus patys turi gerai išmanyti mokslinio tyrimo principus ir turėti tiriamosios veiklos gebėjimų.

Metodinis leidinys mokytojams ir yra orientuotas tiriamosios veiklos kompetencijų plėtojimą. Leidinio paskirtis – ugdytis, taikyti, įsivertinti ir dalintis. Leidinyje pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga, patarimų, pavyzdžių, kaip atlikti tiriamąją veiklą, į(si)vertinti savo profesinę veiklą ir ją tobulinti, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Leidinyje pateiktos savarankiško darbo užduotys, suteikiančios galimybę mokytojams geriau suvokti medžiagą, įsivertinti ir įtvirtinti įgytas žinias.

Vaizdo medžiagą (https://bit.ly/3ojUZVy) ir leidinį parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-000). 2021 m.