Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 14 tema: Propaganda: kur slypi realybė?

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Propaganda yra organizuota, institucionalizuota įtikinėjimo forma, kuri siekia ne tik įtikinti, bet ir formuoti žmogaus įsitikinimus. Išaugus ir intensyvėjant užsienio šalių informaciniam puolimui prieš Baltijos šalis, savigyna nuo destruktyvaus įtikinėjimo tapo svarbia suvereniteto dalimi. Todėl labai svarbu išmokti atpažinti propagandiniais tikslais naudojamas manipuliavimo priemones bei mokėti joms atsispirti.

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta pilietiškumo pagrindų, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Per istorijos pamokas gali būti nagrinėjami Sovietų sąjungos ir nacistinės Vokietijos vykdomos propagandos pavyzdžiai, per geografijos pamokas minėtais aspektais gali būti aptariamos dabartinių nedemokratinių valstybių skleidžiamos propagandos žinutės. Per menų pamokas su mokiniais taip pat gali būti nagrinėjama ir vertinama propagandos įtaka, daroma per populiariąją kultūrą.

KLASĖ: 9−10; TRUKMĖ: 4−5 PAMOKOS