Metodinė medžiaga

Leidinys su priedais „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga“ (RU kalba). Skirtas mokytojams dirbantiems su 9-12 klasių mokiniais.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Metodinę medžiagą, skirtą 9-12 klasių mokinių medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti, sudaro 20 temų.

Medžiagą galima naudoti įvairių dalykų, tarp jų ir integruotose, pamokose, planuojant neformaliojo ugdymo veiklas ir projektus mokykloje ir už jos ribų, įtraukiant mokyklos ar vietos bendruomenės atstovus.

Metodinėje medžiagoje pateikiama medijų ir informacinio raštingumo samprata, aktualumas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo uždaviniai ir tikslai, integracijos į ugdymo turinį ir mokyklos gyvenimą galimybės, pamokų planai. Metodinė medžiaga skirta ugdyti moksleivių medijų (kino, radijo, TV, reklamos, interneto, žiniasklaidos ir kt.) ir informacijos kritiško vertinimo, atrinkimo ir panaudojimo asmeniniais ir mokymosi tikslais įgūdžius.