Metodinė medžiaga

Leidinys mokytojams „Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje“. Mokytojų patirtys: Austrija, Lietuva, Lenkija, Suomija

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-10-12

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Leidinys – tai įtraukųjį ugdymą įgyvendinančių mokytojų iš 4 Europos šalių patirtys: Austrijos, Suomijos, Lietuvos ir Lenkijos. Mokytojai savo klasėse taikė Universalaus dizaino mokymesi prieigą.

Naują patirtį jie reflektavo su mokiniais, kitais mokytojais ir universitetų mokslininkais, su kuriais kartu vykdė veiklos tyrimą. Šiame leidinyje mokytojai dalinasi savo įžvalgomis, priemonėmis ir pamokų pavyzdžiais su visais, kas siekia sėkmingo mokymosi visiems savo mokiniams.

Knyga parengta įgyvendinant Erasmus+ projektą „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“. Alvyra Galkienė (sud.)