Metodinė medžiaga

Atnaujintas nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas. Hibridinis mokymas. 2021 m.

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-08-25

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Rengiantis naujiems 2021-2022 mokslo metams, atnaujintas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, kuris papildytas informacija apie hibridinį mokymą. Mokytojams pateiktos šiam ugdymo būdui skirtos rekomendacijos bei metodiniai siūlymai.

Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadove aptariant hibridinį mokymą atkreipiamas dėmesys į organizacinius šio ugdymo būdo ypatumus (kokie yra galimi scenarijai bei mokinių grupavimo būdai), analizuojami galimi techniniai sprendimai (kamerų, garsiakalbių, išsidėstymo galimybės) bei programinė įranga (virtualiosios mokymo aplinkos ir vaizdo bendravimo sistemos).

Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą parengė Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai kartu su LieDM konsorciumo nariais.