Metodinė medžiaga

Pagrindinio ugdymo ekonomikos ir verslumo metodinės rekomendacijos

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2014-12-02

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Metodinėje medžiagoje pateikiama ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo pagal atnaujintą Ekonomikos ir verslumo bendrąją programą pavyzdžių, pamokų planų iliustracijų, trumpai aprašytas vertinimas, pateikiami informacijos šaltiniai, kuriuos rengiantis pamokoms ir pamokų metu gali naudoti ekonomikos mokytojai ir mokiniai.