Metodinė medžiaga

Mokomoji medžiaga „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas“. Įvairių dalykų mokytojams.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Mokomoji medžiaga ,,Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo
ir krašto gynybos temas” parengta siekiant padėti įvairių dalykų mokytojams, dirbantiems pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasėse,
Naujai parengtą mokomąją medžiagą ,,Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas” sudaro Lietuvos mokytojų parengti veiklų aprašymai.
Dalis mokomųjų veiklų skirta
pagrindinės mokyklos I–II (9–10) klasėms su siūlomomis galimybėmis integruoti
tas veiklas į artimus dalykus, kita dalis veiklų skirta pasirenkamajam dalykui III–IV
gimnazijos (11–12) klasėse. Šį leidinį sudaro aštuoniolika veiklų, kurios gali būti įgyvendinamos per vieną ar kelias pamokas.
Parengė Nacionalinė švietimo agentūra, 2019 m.