Metodinė medžiaga

Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-08-20

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Didelis patyčių paplitimo mastas skatina ieškoti tinkamiausių kiekvienai mokyklai prevencinių
priemonių. Šių rekomendacijų tikslas – atskleisti patyčių reiškinio ypatumus ir aptarti pagalbos galimybes
vaikams, pedagogams, tėvams ir globėjams. Vaikas gyvena įvairialypėje socialinėje aplinkoje.
Leidinio pirmoje dalyje aptariami patyčių reiškinio ypatumai, antroje dalyje pateikiama praktinė-metodinė informacija pedagogams, trečioje - tėvai ir globėjai atras patarimų, kaip kalbėtis su savo vaikais ir bendradarbiauti su mokykla, o ketvirtoje - paaiškinimai patiems vaikams, kas yra patyčios.
Leidinį parengė VšĮ „Vaikų linija“ kartu su Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba.