Metodinė medžiaga

Projekto „Pažinkime vaikystę" metodinė medžiaga mokytojui (vaizdo pamokos).

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Vaizdo medžiagoje pateikiami projekto metu nufilmuoti praktinių veiklų pavyzdžiai - iliustracijos, kurios padeda siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose sutartų kompetencijų (pažinimo, meninės, sveikatos, socialinės ir komunikavimo). Kiekviena veikla pristatoma kaip viena iš galimybių, o vaikai ir suaugusieji, peržiūrėję filmuotas veiklas, galės sugalvoti, kaip šias idėjas papildyti, keisti ir taip įdomiai kurti, veikti drauge ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ir namuose.
Medžiagą paruošė ŠMSM bendradarbiaudama su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija įgyvendino projektą „Pažinkime vaikystę", kurio tikslas – prisidėti prie skaitmeninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kūrimo. Informacinės technologijos, jų panaudojimas ugdant mažus vaikus, sudaro naujas galimybes įdomiau, prasmingiau organizuoti kasdieninę veiklą vaikų darželyje ar namuose ir taip padėti jiems augti, o suaugusiems – nauja forma dalintis turima gerąja praktine patirtimi.