Metodinė medžiaga

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-07-20

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai
Aprašas: metodinės rekomendacijos skirtos ugdyti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, dirbant nuotoliniu būdu.
Rengėjas: Vilniaus „Vilties" specialiosios mokyklos-daugiafunkcinis centras