Metodinė medžiaga

Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei visuomenei ji kelia?

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Siekiant ugdyti sąmoningus ir atsakingus medijų informacijos vartotojus, svarbu, kad mokiniai suprastų, kaip svarbu atsižvelgti į žinutės tikslinę auditoriją, kokybę, autentiškumą, patikimumą ir potencialų poveikį arba pasekmes. Svarbu išmokti analizuoti ir vertinti, kad būtų galima suprasti medijų žinutes „iš vidaus“ ir tarsi pažvelgti į jas „iš šalies“, susidaryti labiau kritišką nuomonę apie medijas ir joje randamas žinutes.

Ši metodinė medžiaga mokiniui padės pažvelgti į medijų kuriamas žinutes „iš vidaus“, tam kad lengviau būtų suprasti, kaip medijos gali mus klaidinti, kurdamos netikros informacijos burbulus, kurie savo ruožtus padeda susidaryti klaidingą nuomonę apie egzistuojančią tikrovę. Kaip atpažinti klaidinančią informaciją ir kaip į ją reaguoti, sumažinti jos neigiamą poveikį.

Metodinė medžiaga skirta 9–12 (I–II gimnazijos) klasių dorinio, socialinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros dalykų mokytojams.