Metodinė medžiaga

Rekomendacijos vadovėlių autoriams ir vertintojams: kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą vadovėliuose

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Medijų meno ir informacinio raštingumo ugdymo tematika aktuali visose ugdymo srityse, nes tai leidžia kurti aktualų, šiuolaikišką ir patrauklų ugdymo turinį. Nacionalinė švietimo agentūra parengė rekomendacijas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams, kaip integruoti medijų meno ir informacinį raštingumą vadovėlio medžiagoje.

Parengė rekomendacijas Ugdymo turinio departamento mokymo priemonių sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja S. Bitleriūtė