Metodinė medžiaga

A. Lastakauskienė. Apmąstyk ir veik! Refleksijos metodai ir rekomendacijos mokymosi procese.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinys skirtas mokytojui, norinčiam ugdymo procese eksperimentuoti, kurti, tobulėti, atrasti. Metodine priemone mokytojui siūloma įvairių, skirtingo lygio ir paskirties refleksijos užduočių, kurios suskirstytos pagal refleksijos būdus: veiksmo refleksija, refleksija veikiant ir refleksija kaip veiksmas, tačiau, atsižvelgiant į konkretų mokomąjį dalyką ir išsikeltus pamokos tikslus, jos gali tikti ir keliems refleksijos būdams, tad patogesniam naudojimui knygos pabaigoje yra visas užduotis apibendrinanti lentelė.

Kiekvieno dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į dėstomo dalyko specifiką, leidinyje ras savo mokomajai veiklai tinkančių refleksijos užduočių. Užduotys suskirstytos pagal mokomąsias veiklas: skaitau, rašau, kalbu, veikiu.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) (Pr. Nr. VP1-2.2-ŠMM 02-V-01-010). Parengė vyresnioji tikybos mokytoja Agnė Lastakauskienė. 2015 m.