Metodinė medžiaga

Mąstymo gebėjimų vertinimo programa. Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimų pasiekimų lygius iliustruojančios užduotys. (2020 m.)

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Mąstymo gebėjimų vertinimo programoje aprašomas vertinimo konstruktas, pateikiami pasiekimų lygių aprašai, vertinimo įrankių charakteristikos. Programos prieduose pateikiamos pasiekimų lygius iliustruojančios užduotys ir jų atsakymai.

Mąstymo gebėjimų vertinimo programa parengta ES projekto „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ metu (2020 m.). Programos konstruktu bei gebėjimų aprašais remiantis rengiamos konkurso užduotys.