Metodinė medžiaga

Interneto troliai ir botai. Kaip juos atpažinti ir neužkibti ant jų kabliuko? (pamokos medžiaga skirta dorinio ir socialinio ugdymo dalykų mokytojams)

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Parengtos pamokos medžiaga skirta dorinio ir socialinio ugdymo dalykų mokytojams. Tinkama 9–10 (I–II gimnazijos) klasėms. Parengtoje medžiagoje keliami mokymosi uždaviniai: 1. Nagrinėjant informacijos šaltinius, stebint vaizdo medžiagą, išsiaiškinti interneto trolių, botų ir elfų sąvokas, jų panašumus ir skirtumus. 2. Nagrinėti, kaip atpažinti interneto trolius ir botus, kaip elgtis su jais susidūrus, aptarti galimas pasekmes. 3. Kūrybiškai apibūdinti išnagrinėtas sąvokas.

Metodinę medžiagą parengė: Ginta Orintienė, tinklalapio www.draugiskasinternetas.lt koordinatorė bei sklaidos ir viešinimo veiklų koordinatorė, 2021 m. Nacionalinė švietimo agentūra.