Metodinė medžiaga

Kaip atpažinti didelių gebėjimų vaiką? (medžiagoje pridedamas vaiko gabumų rangavimo klausimynas. Tinka tėvams ir mokytojams).

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-04-12

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Didesnių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimas remiasi įvairių šaltinių duomenimis, derinant kelis įvertinimo būdus. Dažniausiai atliekamas psichologinis gebėjimų įvertinimas, pasitelkiami mokytojų stebėjimo duomenys apie vaiko mokymąsi pamokų metu ir juo papildo ir tėvų nuomonė apie jų vaiko gebėjimų išraišką. Pateikiamoje medžiagoje pridedamas Vaiko gabumų rangavimo klausimynas, kuris skirtas informacijai apie namų aplinkoje pasireiškiančius vaiko mokymosi ir elgesio ypatumus rinkti.

Medžiaga parengta ir išleista įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001). Be rašytinio Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sutikimo nei visas leidinys, nei atskira šio leidinio dalis negali būti dauginama elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis, įskaitant ir fotokopijavimą bei protokolavimą, ar kitokiu informacijos saugojimo ar atgaminimo būdu.