Metodinė medžiaga

APIE GABIUS VAIKUS. Kas yra gabūs vaikai? Kaip juos atpažinti? (parengta tėvams, tačiau tinkama ir mokytojams)

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-04-12

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Rekomendacijos parengtos tėvams, tačiau tinkama ir mokytojams. Pateikiama informacija apie: kas yra gabūs vaikai? kodėl svarbu kalbėti apie gabius vaikus? kaip ir kokiais metodais juos atpažinti? kaip gabius vaikus suprasti? ar visi gabūs vaikai yra vienodai gabūs? ir kita informacija svarbi kalbant apie gabius vaikus.

Medžiaga parengta ir išleista įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001). Be rašytinio Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sutikimo nei visas leidinys, nei atskira šio leidinio dalis negali būti dauginama elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis, įskaitant ir fotokopijavimą bei protokolavimą, ar kitokiu informacijos saugojimo ar atgaminimo būdu.