Metodinė medžiaga

Mokymo ir mokymosi apie holokaustą rekomendacijos

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Rekomendacijomis, parengtomis remiantis daugiau nei 30-ies valstybių narių atstovų kompetencija, siekiama sukurti pagrindą, kuris padėtų specialistams ir pedagogams: pagilinti žinias apie Holokaustą, užtikrinti informacijos ir supratimo tikslumą ir didinti informuotumą apie galimas antisemitizmo pasekmes; sukurti įtraukią mokymo apie Holokaustą aplinką; skatinti kritinį ir reflektyvųjį mąstymą apie Holokaustą, įskaitant gebėjimą kovoti su Holokausto neigimu ir informacijos apie Holokaustą iškraipymu; prisidėti prie švietimo apie žmogaus teises ir genocido prevenciją.

Visos teisės saugomos. Šio leidinio turinys gali būti nemokamai naudojamas ir kopijuojamas švietimo ir kitais nekomerciniais tikslais, jei prie kopijos pridedamas patvirtinimas, kad šaltinis yra IHRA.