Metodinė medžiaga

Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos Bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Dorinio ugdymo Bendrąja programa

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-03-24

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Nr. 15 susitikimo PASITARKIME, KOLEGA medžiaga skirta aptarti ugdymo turinio atnaujinimui ir ugdymo praktikai aktualią temą „ Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos Bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Dorinio ugdymo Bendrąja programa“. Diskusijoje dalyvavo, teikė siūlymus ir dėl ugdymo turinio atnaujinimo tarėsi mokytojai – praktikai, aukštųjų mokyklų atstovai, Bendrųjų programų atnaujintojai, NŠA projektų darbuotojai, kviestiniai svečiai, visi, kuriems rūpi ugdymo turinio atnaujinimo klausimai.