Metodinė medžiaga

Kaip ugdyti mokinių aukštesnius pasiekimus ir mąstymo gebėjimus? Praktinio pavyzdžio aptarimas. Siūlymai įgyvendinimo rekomendacijų kūrimui

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Nr. 14 susitikimo PASITARKIME, KOLEGA medžiaga skirta aptarti ugdymo turinio atnaujinimui ir ugdymo praktikai aktualią temą „ Kaip ugdyti mokinių aukštesnius pasiekimus ir mąstymo gebėjimus?“ Diskusijoje ir praktinio pavyzdžio aptarime dalyvavo, siūlymus įgyvendinimo rekomendacijų kūrimui teikė ir dėl ugdymo turinio tobulinimo tarėsi mokytojai – praktikai, aukštųjų mokyklų atstovai, Bendrųjų programų atnaujintojai, NŠA projektų darbuotojai, kviestiniai svečiai, visi, kuriems rūpi ugdymo turinio atnaujinimo klausimai, sietinis su mokinių aukštesnius pasiekimų ir mąstymo gebėjimų ugdymu, intelektinės nuosavybės kūrimu.