Metodinė medžiaga

Intelektinė nuosavybė. Antras žingsnis: kaip tai suprasti ugdomų kompetencijų kalba?

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Nr. 11 susitikimo PASITARKIME, KOLEGA medžiaga skirta aptarti ugdymo turinio atnaujinimui ir ugdymo praktikai aktualią temą „Intelektinė nuosavybė. Antras žingsnis: kaip tai suprasti ugdomų kompetencijų kalba?“ Diskusijoje dalyvavo, siūlymus teikė ir dėl ugdymo turinio tobulinimo tarėsi mokytojai – praktikai, aukštųjų mokyklų atstovai, Bendrųjų programų atnaujintojai, NŠA projektų darbuotojai, kviestiniai svečiai iš LR Kultūros ministerijos ir visi kiti, kuriems rūpi ugdymo turinio atnaujinimo klausimai intelektinės nuosavybės sampratos formavimo aspektu.