Metodinė medžiaga

Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymas ir žmogaus sauga. Kas apibrėžia turinio konstruktus ir jų dermę?

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Mokytojų – praktikaų mokslininkų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, kviestinių svečių, NŠA kolegų, Bendrųjų programų atnaujintojų, tėvų atstovų ir tėvaų atstovų pasisakymai apie atnaujinamos Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymas ir žmogaus saugos turinio konstruktus ir jų dermės poreikį. Dalyvių mintys ir įžvalgos padeda matyti aktualiai keliamus klausimus, programos kompleksiškumą ir svarbą.